HBO Family Channel 5
Duma
15 November 2017, 2:30 PM
14:30 - 16:10 [duration:01:40]
Ikatan yang unik terbentuk antara cheetah yang bernama Duma dan seorang anak bernama Xan ketika mereka melakukan perjalanan melintasi Afrika Selatan untuk mengembalikan Duma ke alam bebas.
An unlikely bond forms between a cheetah named Duma and a boy named Xan as they travel across South Africa to return Duma to his rightful home in the wild.