HBO Channel 2
A Mighty Heart
14 September 2017, 8:20 AM
08:20 - 10:05 [duration:01:45]
Setelah suaminya menghilang di Karachi
Marine Pearl menulis sebuah buku untuk memperkenalkan putra mereka yang belum lahir pada ayah yang tidak akan pernah dijumpai.